تینر حلب 12000 فرنیچر حجم 20 لیتری

269/000 تومان

مدل حلب 20 لیتری 12000 فرنیچر
رنگ گرید 1
بو بعد از خشک شدن بدون بو
آزمون لکه بدون لکه
خوردگی مس ندارد
درصد حجمی آب صفر
ضریب شکست 1.3850
دانسیته 0/82
مصرف صنعتی،خانگی
شرایط انبارداری در محل با تهویه مناسب و دور از گرما نگهداری شود
بسته بندی  حلب 20L
موارد ایمنی  1-دور از دسترسی کودکان نگهداری شود 2- دور از تابش نور خورشید نگهداری شود 3- در محل با تهویه مناسب استفاده شود. 4-از تماس با پوست و چشم جدا خوداری شود 5- دور از حرارت و گرما نگهداری شود.

برای اطلاع از قیمت ها تماس بگیرید

021-91008382